Het project

Frédéric Cuvillier

Frédéric Cuvillier

Voormalig minister, burgemeester van Boulogne-sur-Mer

Verrassen, aanspreken, intrigeren en nieuwsgierigheid opwekken, dat is het basisprincipe van “streetart”, waarbij kunst wordt uitgevoerd op een openbare plaats, een plaats die aan iedereen toebehoort. Gesterkt door een geslaagde eerste editie, die Boulogne en haar toeristen veroverden, lanceert de stad Boulogne-sur-Mer nu een nieuwe zomer in het teken van de creativiteit van lokale en internationale artiesten, die onze stad en leefomgeving komen opfleuren met hun talent

Boulogne-sur-Mer is een stad met ongeveer 2000 jaar aan geschiedenis. Het stadsbeeld is grotendeels afkomstig van de reconstructie na de Tweede Wereldoorlog. Dankzij het festival “Street Art Parcours” krijgen de muren en gevels, de vruchten van de geschiedenis, nu een nieuw kleedje en vormen ze een galerij in open lucht, die toegankelijk is voor iedereen.

Ik nodig dan ook iedereen uit om te komen wandelen in de straten, op uw eigen tempo en naar wens, zodat u een nieuwe kijk krijgt op de stad.

De stad Boulogne-sur-Mer en haar 2000-jarige geschiedenis blijft stilstaan bij haar erfgoed, terwijl ze het concept van de stad van de kunst en geschiedenis toch blijft ontwikkelen. Zich buigen over/nadenken over de visuele identiteit van onze stad is onvermijdelijk om een krachtig beeld te creëren, maar het is niet voldoende: tegenwoordig bestaat de uitdaging erin om de positieve verbeelding rond een stad verder te ontwikkelen als plaats voor kunst en geschiedenis en om de bezoeker die er voorbijkomt, de vreemdeling die er woont of de inboorling die er geboren de mogelijkheid te geven een streetart-parcours te kunnen volgen.

Deze verandering van het visuele beeld helpt de mensen uit Boulogne om een dynamischer beeld te vormen van de stad en het te beschouwen als een plaats waar de inwoners kunnen deelnemen aan artistieke creatie.

De uitdaging bestaat er tegenwoordig in om een ware “samenleving” te creëren en een gevoel van collectieve samenhang in onze stad, maar ook om de burgers van Boulogne te helpen herinneren aan de 2000-jarige geschiedenis, die reële mogelijkheden biedt om te blijven vernieuwen.

Kunst en cultuur kunnen hier zeker toe bijdragen: ze spelen een belangrijke rol in de opbouw van een identiteit en een beeld (op regionaal, nationaal en internationaal niveau): aan de hand van cultuur kan men immers de waarden van een stad of een maatschappij in vraag stellen. De artiesten hebben de kracht om onze kijk te veranderen, om ons te doen nadenken over onze keuzes en onze toekomst.

Het streetart-parcours in Boulogne-sur-Mer moet een nieuwe kijk op de stad opwekken door middel van actie, door kunst in de straat op openbare plaatsen te benadrukken en erop te wijzen dat het werk in de stad een stimulans is voor de ontwikkeling van de stadskern en het gebied daarrond …. Boulogne-sur-Mer is een stad met een enorm rijk erfgoed, het is een creatieve stad die openstaat voor de wereld…en verbroederd is met 4 steden in 4 landen…zoveel troeven voor de toekomst. Een artistiek productieve toekomst die zeer divers is.

Tal van maatschappelijke bedenkingen schuiven de invloed van culturele milieus op de economie, aantrekkelijkheid en vernieuwing van grote stadskernen naar voren. Dit multidisciplinaire debat, dat wordt gevoerd op vlak van sociologie, geografie, verstedelijking, politieke wetenschappen en economie, beschouwt de artiest, en in het algemeen de innovatie, als een motor voor vernieuwing van steden, een nieuwe stedelijke bron.

Met deze streetart-actie in Boulogne-sur-Mer kunnen we ervoor zorgen dat er een aantrekkelijke leefomgeving wordt uitgestraald en ontwikkeld en dat er economische waarde wordt gegenereerd.

Boulogne-sur-Mer bezit alle kwaliteiten om een streetart-parcours te creëren en een van de steden te worden waar deze vorm van expressie een te bezoeken parcours wordt en tegelijkertijd een laboratorium tussen muurschilders en inwoners….

Op het vlak van cultuur is Boulogne-sur-Mer kunst- en geschiedenisstad met Rempart, de musea, de crypte, de kathedraal, het theater, …Maar de stad heeft nog veel meer te bieden. Het krioelt er van beeldende kunstenaars, danstheatergezelschappen, …

Adres

7 Place Godefroy de Bouillon
62200 Boulogne-sur-Mer

Pin It on Pinterest