PRIVACYVERKLARING

Persoonsgegevens zijn vertrouwelijk en worden in geen geval meegedeeld aan derden, tenzij voor de juiste uitvoering van de door de internetgebruiker bestelde prestatie.

De persoonsgegevens worden gedurende de duur van de behandeling van de prestatie bewaard en gedurende maximum 2 jaar.

 

TOEGANGSRECHT

 

Overeenkomstig de wet “Informatica en vrijheden” beschikt u over het recht op toegang, rechtzetting, wijziging en verwijdering van de gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben.  Dit recht kan uitgeoefend worden via een schrijven aan Ville de Boulogne-sur-Mer – B.P.729 –62 321 Boulogne-sur-Mer Cedex of via elektronische weg door het onderstaande formulier te gebruiken.

 

4 + 6 =

Pin It on Pinterest